Thạc sỹ Bác sỹ Nguyễn Trần Thành chuyên môn giỏi. Tu nghiệp trong và ngoài nước đã có nhiều kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bình Dân….